Privacy - VerzuimApplicatie

Met wie delen we uw persoonsgegevens

Om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen en concurrerend te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten onze organisatie. Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons verwerkt binnen de Europese Unie.
Daarbij gaat het om:

We wisselen gegevens uit binnen onze organisatie om redenen die te maken hebben met bedrijfsvoering, wet- en regelgeving of rapportages. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om screening van nieuwe klanten, naleving van bepaalde wet- en regelgeving, beveiliging van IT-systemen of bepaalde dienstverlening.

We delen informatie met tussenpersonen die namens ons werken. Deze tussenpersonen zijn geregistreerd conform de toepasselijke wet- en regelgeving en werken met de benodigde toestemming van toezichthoudende instanties.

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan de desbetreffende instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan of witwaspraktijken te voorkomen. In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, waaronder:

 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, zoals de landelijke autoriteit op het gebied van privacy van de landen waarin we actief zijn.
 • De belastingdienst kan ons vragen uw financiëlegegevens door te geven. We kunnen voor dit doel uw Burgerservicenummer verwerken.
 • Justite;
 • wet handhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers en rechtbanken.
 • Juristen, bijvoorbeeld in geval van een faillissement, notarissen , bijvoorbeeld bij de verlening van een hypotheek, gevolmachtigden die de belangen van anderen behartigen en bedrijfsaccountants
 • Andere organisatie als uitvloeisel van andere wetgeving zoals het UWV in het geval van langdurig ziekteverzuim. ee.a geregeld in de Poortwachter Wet

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht. Dienstverleners helpen ons onder meer door:

 • Bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen, waaronder onze hosting partij
 • Internettools en webapplicaties te ontwerpen en onderhouden;
 • rapporten en statistieken op te stellen,

We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten die u in staat stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. Hiervoor kunnen we persoonsgegevens uitwisselen met partners zoals universiteiten, die deze gegevens gebruiken in hun onderzoek, en innovators en andere instanties. De onderzoekers met wie we samenwerken moeten aan dezelfde strikte eisen voldoen als medewerkers van onze organisatie. De persoonsgegevens worden in geaggregeerde vorm gedeeld en de onderzoeksresultaten zijn anoniem.

We werken regelmatig samen met andere bedrijven. Zo sponsoren wij Stichting Ambulance Wens.  Maar uw persoonsgegevens blijven dan bij ons. Gaat u in op de aanbieding? Dan geeft u zelf persoonsgegevens door aan onze partner. In het Privacy Statement van deze partner leest u hoe die partner omgaat met uw persoonsgegevens. Dat kan anders zijn dan wij dat doen.

Als u dat wilt, geven we uw persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door..

We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk. Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen.

 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We besteden veel geld en tijd aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. In onze organisatie hebben we een privacy team die toezicht houdt op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd. Aan veilige applicaties besteden we heel veel aandacht. Internetcriminelen worden tenslotte steeds slimmer. Een speciaal team zorgt er dag en nacht voor dat u online veilig uw gegevens kunt beheren. Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als het nodig is.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Wet algemene gegevensbescherming naleven.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register.

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou,van ons, van al onze klanten en de ...... sector. Daarom gebruiken we je persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk je bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of je waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie je bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico's en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou,van ons, van al onze klanten en de ...... sector. Daarom gebruiken we je persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk je bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of je waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie je bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over uw hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw ˜Recht van inzage". Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ˜Recht op correctie": Veel van deze gegevens ziet u als u inlogt op de website. U kunt ze daar ook gedeeltelijk aanpassen.  VerzuimApplicatie is niet de organisatie die bepaald of dit mag/kan. De klantorganisatie is contractueel hier verantwoordelijk voor. Heeft u hier vragen over? Stuur een e-mail naar fg@verzuimapplicatie.nl

 

Vragen over privacy bij VerzuimApplicatie

 

fg@verzuimapplicatie.nl

 

VerzuimApplicatie

 

0031 (0) 85 401 7923


©copyright 2020 VerzuimApplicatie in samenwerking met Triple-B Consultancy