+31 (0) 85 401 79 22 info@verzuimapplicatie.nl

Koppelingen

Heeft u vragen over koppelingen met Verzuimapplicatie? Neem gerust contact met ons op.
Contact opnemen

Koppelingen met Verzuimapplicatie
Verzuimapplicatie kan gekoppeld worden aan diverse andere platforms/websites via een API koppeling; zo hoeft u b.v. maar in  één omgeving medewerker-gegevens in te voeren en te wijzigen en worden deze automatisch gesynchroniseerd/geüpdate bij de andere omgeving.

 

Hoe gaat dat nu in zijn werk?

Om Verzuimapplicatie voor bestaande VA-klanten goed te laten communiceren met andere platforms is het belangrijk dat iedere medewerker in beide systemen goed herkend wordt en dat dus de juiste medewerker-gegevens geüpdate worden. Dit doen wij door eenmalig via een aparte (door ons ontwikkelde) synchronisatietool de medewerker-gegevens van het ander platform (b.v. NMBRS of Exact) in te lezen en te vergelijken met de gegevens die in Verzuimapplicatie staan. Is er een match op meerdere velden dan wordt de unieke medewerkers-identificatie(id) van het andere platform automatisch opgeslagen bij die van Verzuimapplicatie. Medewerkers die niet op diverse velden matchen worden handmatig door Verzuimapplicatie gecontroleerd en waar nodig geüpdatet in Verzuimapplicatie. (Bent u een nieuwe gebruiker van Verzuimapplicatie dan hoeft deze check niet plaats te vinden en kunnen de medewerker-gegevens van het andere platform direct worden ingelezen en gekoppeld).

 

Na deze eenmalige synchronisatie lezen wij dagelijks de data in van andere systemen en controleren d.m.v. deze unieke medewerkers-id  op wijzigen van b.v. contracturen, naw gegevens en functie(s). Bij wijzigingen updaten wij onze gegevens en houden dit bij in een logboek. Uiteraard worden nieuwe medewerkers automatisch ingelezen en in Verzuimapplicatie gezet.

Met welke platforms is Verzuimapplicatie te koppelen?
Verzuimapplicatie is met een groot aantal platform te koppelen middels de zogenoemde API-koppeling maar wij kunnen ook gegevens inlezen die via FTP of E-mail worden verzonden. Verzuimapplicatie ondersteunt de (open) SIVI standaard welke speciaal is ontwikkeld voor gegevensuitwisseling tussen arbodiensten, werkgevers en verzekeraars.