+31 (0) 85 401 79 22 info@verzuimapplicatie.nl

De screenshots en toelichting geven u alvast een beeld van de mogelijkheden van VerzuimApplicatie.
Vraag gerust naar onze demo of maak een afspraak.

Hoofdscherm

Bij het opstarten komt u in het hoofdscherm. Hier staan de dossierswaartoe u toegang heeft overzichtelijk gesorteerd. Deze kunnen worden gefilterd op bedrijf en status. De eigen acties zijn meteen zichtbaar en kunnen gefilterd worden op planning.
Via het hoofdmenu voert u rechtstreeks een nieuwe verzuimmelding, beheert u medewerkers of bekijkt u rapportages. Daarnaast kunt u Sociaal Medisch Team (SMT) notulen maken en een statusoverzicht van de WvP-acties per dossier bekijken.
Het snelmenu in de rechterbovenhoek is vanuit elke pagina beschikbaar en biedt de mogelijkheid met één klik op de knop door het programma te navigeren.

Stamblad

Het stamblad in het dossier bevat alle relevante gegevens van een ziekmelding overzichtelijk weergegeven op één pagina. Een WvP-tijdbalk geeft aan in welke fase het dossier zich bevindt. De werknemersgegevens zijn direct zichtbaar aan de linkerkant van het formulier met daaronder de namen van de direct betrokkenen. Aan de rechterkant worden de verzuimgegevens vermeld met daaronder een overzicht van de tussentijdse hervatdata. Helemaal onderaan worden de belangrijkste WVP data en hun status weergegeven. Kortom: de belangrijkste gegevens in één oogopslag.

Notitiepagina

Deze pagina biedt ruimte voor gespreksnotities, verslagen en vormt zo een chronologisch overzicht van het verzuimdossier. De notitiepagina wordt automatisch aangevuld met relevante data over werkhervatting of advies.

Medisch dossier

Dit deel van de applicatie is alleen toegankelijk voor bedrijfsartsen. Het kan als integraal onderdeel van het totale programma gebruikt worden of als stand-alone module. In dat laatste geval is het mogelijk van uit het medisch dossier bedrijven en werknemers in te voeren. In het medisch dossier kunnen spreekuren en vrije tekst worden ingevoerd. De UWV formulieren zijn beschikbaar en het is mogelijk zelf documenten aan het dossier te koppelen. Indien er een verzuimdossier bestaat zijn er diverse koppelingen tussen het verzuimdossier en het medisch dossier.

Rapporten

Naast de rapporten beschikt elke klant over een aantal standaard overzichten. Deze kunnen worden geëxporteerd naar PDF of Excel. Op aanvraag worden deze overzichten op maat voor u gemaakt. De rapporten zijn altijd kosteloos beschikbaar en kunnen naar diverse formaten geëxporteerd worden. Ze omvatten o.a. verzuimpercentages, verzuimduur, meldingsfrequenties, oorzaken en verzuimanalyse per organisatielaag of werknemer.