+31 (0) 85 401 79 22 info@verzuimapplicatie.nl

Voor elke werkgever is een langdurige zieke werknemer een bron van zorgen. Naast het feit dat er een persoonlijk verhaal achter het ziekteverzuim schuilt, brengt het soms ook lastige vraagstukken met zich mee binnen teams qua bezetting, draagkracht en productiviteit én is het een kostbare aangelegenheid voor de organisatie aangezien elk verzuim per definitie kosten met zich meebrengt.

Vanuit dit zakelijke perspectief, zonder de sociale factoren los te willen laten, ondersteunt VerzuimApplicatie bij het verkrijgen van inzicht in de verschillende aspecten binnen het verzuimbeheer. Wij zijn ervan overtuigd dat goed inzicht leidt tot een ‘gezonde’ organisatie, want als je weet aan welke ‘knoppen’ je kunt draaien om het verzuim beheersbaar te houden, dan geeft dat richting aan het verzuimbeleid en helpt dat bij het maken van keuzes en stappen daarin. Mogelijk is één van die ‘knoppen’ inzetten op vitale medewerkers?

Vitale medewerkers, teams en organisatie
Er wordt gezegd dat een vitale organisatie de mindset heeft om mensen binnen de organisatie te versterken in hun eigen vitaliteit, energie en draagvermogen. Dit kan bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat werknemers voldoende stimulans ervaren in hun werkzaamheden om hen in staat te stellen om gezond, productief en met plezier te werken. Vitaliteit op de werkvloer is tegenwoordig dan ook een veelbesproken HR-onderwerp, want hoe kun je de vitaliteit van werknemers verbeteren? Dat begint met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van je medewerkers. Aandacht voor de gezondheid van de medewerkers versterkt de arbeidsethos binnen teams. Wanneer je een gezonde werkomgeving creëert, voelen medewerkers zich gelukkiger en gemotiveerder. Hiervoor zijn verschillende vitaliteitsprogramma’s beschikbaar!

VerzuimApplicatie biedt de mogelijkheid om rapporten uit te draaien met daarin verzuimpercentages, verzuimduur, meldingsfrequenties, oorzaken en verzuimanalyse per organisatielaag. Door goed inzicht te hebben in het verzuim binnen teams en of organisatielagen, geeft dat de mogelijkheid om te onderzoeken of en zo ja waar vitaliteit een belangrijke knop is om aan te draaien.

Vanuit overzicht toewerken naar effectieve oplossingen
Vanuit een goed integraal Verzuimbeheer kan (langdurig) ziekteverzuim voorkomen en bestreden worden. Een goed verzuimbeheer regelt alles wat te maken heeft met verzuim. Dit geldt voor de verzuimpreventie, verzuimbeheersing, re-integratie alsook de contacten tussen de Arbodienst en de werkgever; dit geeft je de benodigde inzichten om in te zetten op een gezonde en vitale organisatie! VerzuimApplicatie voorziet in de online ondersteuning van al deze aspecten.

VerzuimApplicatie maakt het makkelijker!
De online oplossing van verzuimbeheer