+31 (0) 85 401 79 22 info@verzuimapplicatie.nl

In navolging van de algehele trent in onze branche starten we dit jaar het traject om een ISO certificering te behalen.
Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker in onze markt. We beheren vertrouwelijke en privacygevoelige informatie voor onze klanten en de beveiliging daarvan verdient onze hoogste aandacht. Vandaar dat we er alles aan doen om deze waardevolle bedrijfsinformatie veilig te stellen en de privacy te beschermen. Om aan te tonen dat er binnen onze organisatie serieus met informatiebeveiliging wordt omgegaan en de nodige maatregelen worden getroffen, gaan we ervoor om in 2019 het ISO 27001 certificaat te behalen.

We worden hierin opnieuw bijgestaan door onze partner Triple-B Consultancy die ons ook al zeer deskundig heeft ondersteund bij het doorvoeren van de aanpassingen die nodig waren om AVG compliant te zijn. Samen met hun ervaren deskundigen houden we ons beleid en procedures nog eens tegen het licht en zetten we samen een managementsysteem en continu verbeterproces op. Daarnaast hebben we te maken met veel wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Zowel op nationaal als Europees niveau. Door middel van dit traject verwachten we borgen we eveneens dat we de relevante wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging correct naleven.